HomeOpis projektu

Nasze Przedszkole

2

Zapraszamy na wirtualny spacer po przedszkolu.
                           Zapraszają dzieci.

Odwiedza nas...

Odwiedza nas 633 gości oraz 0 użytkowników.

Opis projektu

logaUEPOKL

Przedszkole Miejskie nr 20 im. Przyjaciół Przyrody w Gorzowie Wlkp.  
   realizuje w roku szkolnym 2009/2010
   
projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
pod tytułem:

 MAŁY ODKRYWCA WŚRÓD PRZYJACIÓŁ PRZYRODY 

Projekt dofinansowany w kwocie

131.460,40 zł  

 

 
Numer i nazwa projektu:  
IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach  


Numer i nazwa działania:  
9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty  


Numer i nazwa poddziałania:  
9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej

CEL GŁÓWNY PROJEKTU:

POSZERZENIE I UROZMAICENIE OFERTY EDUKACYJNEJ PLACÓWKI POPRZEZ ORGANIZACJĘ DODATKOWYCH ZAJĘĆ, CO STANOWIĆ MA ODPOWIEDŹ NA POTRZEBY EDUKACYJNE I ROZWOJOWE, JAKIE NAPOTYKAJĄ DZIECI W WIEKU PRZEDSZKOLNYM.

PODNIESIENIE WIEDZY RODZICÓW POPRZEZ UDZIAŁ W WARSZTATACH NA TEMAT PSYCHOROZWOJU DZIECI I KORZYŚCI JAKIE STWARZA EDUKACJA PRZEDSZKOLNA.

CELE SZCZEGÓŁOWE:

  • wspieranie rozwoju psychoruchowego dzieci przedszkolnych, poprzez ich aktywny udział w oferowanych formach dodatkowych (warsztatach)
  • pomoc dzieciom w odkrywaniu ich talentów
  • rozwijanie zasobów umiejętności interpersonalnych dzieci takich jak: umiejętność nawiązywania kontaktów, rozumienia i nadawania komunikatów werbalnych i niewerbalnych
  • podniesienie poziomu wiedzy dzieci na temat otaczającego świata i zachodzących zjawisk
  • rozwijanie pozytywnego obrazu siebie, budowanie wewnętrznego świata dziecka
  • pobudzanie chęci zdobywania nowej wiedzy przez rodziców i zaangażowanie ich w działania na rzecz edukacji swojej oraz swoich dzieci

  Grupą docelową zostaną objęte dwie grupy beneficjentów:

  • wszystkie dzieci w wieku od 3 do 6 lat uczęszczające do Przedszkola nr 20
  • rodzice wszystkich dzieci uczęszczających w/w Przedszkola

Projekt promuje równość szans kobiet i mężczyzn w grupie rodziców, jak i dzieci poprzez taki sam dostęp do uczestnictwa w projekcie.

 

DZIAŁANIA:

WARSZTATY MUZYCZNO-RYTMICZNE "MAŁY ODKRYWCA W ŚWIECIE MUZYKI"

Prowadzone będą elementami metod E.J. Dalcroze i C.Orfa, które w założeniu traktują ciało jako instrument a wychowanie muzyczne łączą z ćwiczeniami ruchowymi. Dzieci kształcą zdolność improwizacji rytmicznej, ruchowej i wokalnej. Same tworzą muzykę poprzez grę na instrumentach. W ramach koncertów Pro Musica dzieci poznają instrumenty muzyczne i nabywają umiejętność aktywnego słuchania muzyki.

Zajęcia prowadzą odpowiednio przygotowani instruktorzy.

 

WARSZTATY UMIEJĘTNOŚCI TANECZNYCH "MAŁY ODKRYWCA W ŚWIECIE TAŃCA"

Rozwijają umiejętności wyrażania muzyki swoim ciałem. Kształtują płynność ruchu i poczucie rytmu oraz umiejętność estetycznego poruszania się. Dzieci poznają elementy tańca klasycznego i nowoczesnego, tańczą proste układy taneczne indywidualnie i zbiorowo.

Zajęcia prowadzone są przez instruktora tańca.


WARSZTATY TWÓRCZEJ AKTYWNOŚCI ARTYSTYCZNEJ "MAŁY ODKRYWCA W ŚWIECIE SZTUKI"

Dzieci poznają różnorodne techniki plastyczne, narzędzia i środki wyrazu artystycznego służące do przedstawienia otaczającej rzeczywistości w formie plastycznej (malarstwo, sztuka, rzeźba). Pozytywne przeżycia dopingują do działania, zachęcając do twórczych poszukiwań i rozwiązań.

Zajęcia prowadzone są przez gorzowskich artystów z MOS (w ramach programu "Karuzela").


    WARSZTATY PRZYRODNICZO-EKOLOGICZNE "MAŁY ODKRYWCA PRZYRODNIKIEM I EKOLOGIEM".

Dzieci badają otaczającą je rzeczywistość wszystkimi zmysłami, przy użyciu przyrządów dostarczanych przez nauczyciela. W utworzonych "Laboratoriach Małego Przyrodnika i Ekologa" przeprowadzają proste doświadczenia i eksperymenty. Poprzez bezpośredni kontakt z przyrodą, poznają jej piękno i nabywają umiejętności opiekuńczego stosunku do świata roślin i zwierząt.

Zajęcia prowadzone są przez nauczycieli przedszkola z udziałem Nadleśnictwa w Skwierzynie.
 

    WARSZTATY "MAŁY ODKRYWCA W ŚWIECIE NAUKI I KSIĄŻKI"

Autorski program Akademii Nauki, która w w roku szkolnym 2007/08 prowadziła program pilotażowy. Nauka czytania poprzez zabawę, wykorzystująca naturalne możliwości i predyspozycje mózgu. Dzieci odkrywają swoje talenty i możliwości, zwiększając poczucie własnej wartości i pewności siebie. Program "Zajączek" dla dzieci 3 i 4 letnich. Program "Wyspa" dla dzieci 5 i 6 letnich.

Zajęcia prowadzone są przez wykwalifikowanego trenera.


WARSZTATY DLA RODZICÓW

Rodzice uczą się współpracować z nauczycielem i dzieckiem. Zdobyta wiedza w zakresie "Indywidualnych Wzorców Myślenia" pomoże im uświadomić, że każde dziecko ma indywidualny styl komunikowania się ze światem oraz jak ważna jest edukacja przedszkolna.

Zajęcia prowadzone są przez wykwalifikowanego instruktora.

Main Menu