HomeDZIECIECY KODEKSZASADY OBOWIĄZUJĄCE W PRZEDSZKOLU

DZIECIĘCY KODEKS

 • wtorek, 23 wrzesień 2014 09:07

ZASADY OBOWIĄZUJĄCE DZIECI

 W PRZEDSZKOLU

 

ZASADY ZACHOWANIA OBOWIĄZUJACE DZIECI W SALI PRZEDSZKOLNEJ

 1. Wchodząc do sali witamy się z nauczycielką i innymi dziećmi mówiąc „dzień dobry.”
 2. Pamiętamy o używaniu słów „proszę ”, „przepraszam”, „dziękuję”
 3. Nie krzyczymy, nie mówimy podniesionym głosem,
 4. Nie wychodzimy z Sali bez zgody nauczyciela
 5. Po każdym posiłku zbieramy się na dywanie siadając w kole,
 6. Po skończonej zabawie sprzątamy po sobie zabawki,
 7. Sprzątamy po sobie miejsce w którym pracowaliśmy podczas zajęć.
 8. Uważnie słuchamy tego co mówi do nas nauczycielka.
 9. Zgłaszamy nauczycielowi potrzebę pójścia do toalety.
 10. Nie przynosimy do przedszkola swoich zabawek poza ustalonym dniem.
 11. Zachowujemy się cicho podczas leżakowania maluszków.
 12. Wrzucamy śmieci do kosza.
 13. Dzielimy się zabawkami i materiałami.
 14. Zachowujemy się cicho i spokojnie podczas gdt inne dzieci pracują, gdy ktoś odpoczywa lub źle się czuje.

 

ZASADY ZACHOWANIA OBOWIĄZUJACE DZIECI W SATNI

 1. Wchodząc do szatni z dworu, otrzepujemy buty z piasku, błota lub śniegu i wycieramy porządnie o wycieraczkę
 2. Odzież wieszamy na wieszaku
 3. Buty/ kapcie ustawiamy w swojej półce
 4. Dbamy o czystość i porządek na swoich półeczkach w szatni
 5. Nie biegamy po szatni
 6. Nie hałasujemy
 7. Podczas leżakowania maluszków zachowujemy się cicho
 8. Nie używamy zabawek pozostawionych przez inne dzieci
 9. Po ubraniu lub rozebraniu się ustawiamy się w parach w miejscu  wyznaczonym przez nauczycielkę

     10.  Pamiętamy, żeby pomagać innym, gdy tego potrzebują

 

 

ZASADY ZACHOWANIA OBOWIĄZUJĄCE DZIECI PODCZAS

SPOŻYWANIA POSIŁÓW

 1. Cicho siadamy i wstajemy od stołu
 2. Zaczynamy jeść po słowie „smacznego”
 3. Jemy powoli, każdy kęs dobrze gryziemy i żujemy, starając się mieć zamknięte usta
 4. Jedząc, nie rozmawiamy, nie mlaskamy
 5. Ostrożnie posługujemy się sztućcami
 6. Jeżeli chcemy dokładkę, podnosimy rękę
 7. Jeżeli czegoś nie lubimy, odkładamy to na brzeg talerzaN
 8. nie bawimy się jedzeniem
 9. Odchodząc od stołu, wsuwamy krzesło i mówimy „dziękuję”

 

 

ZASADY ZACHOWANIA OBOWIĄZUJĄCE DZIECI W ŁAZIENCE

 1. Myjemy ręce przed i po posiłkach, po przyjściu z dworu, po pracach plastycznych
 2. Pamiętamy, aby dobrze zakręcać kran
 3. Nie rozchlapujemy wody
 4. Po obiedzie myjemy zęby
 5. Oszczędnie zużywamy wodę i ręcznik papierowy
 6. Nikogo nie chlapiemy wodą
 7. Nie bawimy się wyłącznikiem światła
 8. Wychodząc jako ostatni z łazienki, pamiętamy o zgaszeniu światła i zamknięciu drzwi
 9. Nie biegamy po łazience
 10. Nie wspinamy się na boksy
 11. Nie chodzimy po miskach toaletowych
 12. Nie wrzucamy do misek toaletowych rolek papieru toaletowego
 13. Najpierw korzystamy z toalety, a potem myjemy ręce.

 

ETAPY MYCIA RĄK:

 1. Podwijamy  rękawy
 2. Odkręcamy wodę
 3. Namydlamy mydłem ręce
 4. Trzemy namydlone ręce
 5. Płuczemy ręce wodą, aby całkowicie spłukać pianę z mydłem
 1. Zakręcamy kran
 2. Wycieramy ręce w ręcznik papierowy
 3. Zużyty ręcznik wyrzucamy do kosz na śmieci
 4. Odwijamy rękawy i wychodzimy z łazienki.

 

ETAPY MYCIA ZĘBÓW:

 1. Do kubka wlewamy letnia wodę
 2.   Płuczemy dwa lub trzy razy usta.
 3. Na szczoteczkę wyciskamy pastę.
 4. Myjemy zęby okrężnymi ruchami.
 5. Kilkakrotnie płuczemy zęby  wodą.
 6. Płuczemy dokładnie szczoteczkę  i kubek.
 7. Wkładamy szczoteczkę do kubka do góry włosiem.

 

ETAPY KORZYSTANIA Z TOALETY:

 1. Korzystamy z toalety wyłącznie pojedynczo
 2. Zanim wejdziemy do toalety, pukamy sprawdzając, czy jest wolna i zamykamy za sobą drzwi
 3. Zawsze po sobie spłukujemy wodę
 4. Jeżeli dziecko potrzebuje pomocy w toalecie, zgłasza potrzebę nauczycielce
 5. W toalecie nie podglądamy się wzajemnie

 

Main Menu