HomeKącik RodzicaBiblioteka RodzicaZDOLNOŚĆ KONCENTRACJI UWAGI

Nasze Przedszkole

2

Zapraszamy na wirtualny spacer po przedszkolu.
                           Zapraszają dzieci.

Odwiedza nas...

Odwiedza nas 681 gości oraz 0 użytkowników.

ZDOLNOŚĆ KONCENTRACJI UWAGI

               

 Przy dzisiejszym tempie życia i zalewie informacji, nawet nam dorosłym trudno skupiać się na tym, co ważne. Błędy, które popełniamy w najbardziej nieoczekiwanym momencie, są w wielu przypadkach efektem braku koncentracji.
 

Jeśli umiemy koncentrować się na tym, co robimy, jeśli dbamy
o to, by atmosfera sprzyjała wyciszeniu i pracy - połowa sukcesu za nami. Umiejętność koncentracji można ćwiczyć, trzeba mieć jednak świadomość, że przede wszystkim należy wyeliminować przyczyny zaburzeń.

Proponowane poniżej ćwiczenia, gry i zabawy wpływają korzystnie na rozwój strefy intelektualnej, emocjonalnej
i społecznej dziecka. Mają zasadnicze znaczenie
w rozwoju jego koncentracji:
 
1. Składanie obrazka z części wg wzoru i bez wzoru.

2.Układanie patyczków na wzorze,wg wzoru, bez wzoru.

3. Nawlekanie korali - odtwarzanie prostych rytmów.

4. Układanie mozaiki geometrycznej wg wzoru.

5. Dobieranie par jednakowych obrazków spośród wielu.

6. Odwzorowywanie prostych szlaczków z elementami
    literopodobnymi.

7. Wyszukiwanie ze zbioru różnych figur dwóch takich
   samych, np. gra Memory.

8.  Labirynty (wodzenie palcem, rysowanie ołówkiem,
     wyszukiwanie możliwych dróg dotarcia do celu).
 
9.  Co zmieniło miejsce? - odtwarzanie z pamięci uprzednio
     zaobserwowanych przedmiotów.
 
10. Wycinanie po linii.
 
11. Wysłuchiwanie i rozpoznawanie dźwięków
     pochodzących z najblizszego otoczenia (np.szelest
     kartek, odgłosy pojazdów), różnicowanie dźwięków
     ze względu na natężenie (cicho - głośno, wysoko -
     nisko).

12. Powtarzanie zdania złożonego wypowiedzianego
     przez dorosłego.

13. Słuchanie bajek i odpowiadanie na pytania.

14. Nauka krótkich wierszyków, wyliczanek, piosenek,
     rymowanek.

                                      

("Bliżej przedszkola" 10/2009, Maryla Lasok)

Main Menu