HomeKącik RodzicaOdpłatność

Nasze Przedszkole

2

Zapraszamy na wirtualny spacer po przedszkolu.
                           Zapraszają dzieci.

Odwiedza nas...

Odwiedza nas 803 gości oraz 0 użytkowników.

Podstawa prawna:

Uchwała Rady Miasta Gorzowa nr XII/201/2019 z dnia 28 sierpnia 2019

 

Odpłatność za przedszkole składa się z dwóch składników:

1.Opłata za żywienie:

Dzienna stawka żywieniowa – 7,00 zł (obejmuje zakup surowców i produktów potrzebnych do przygotowania 3 posiłków tj. śniadania, II śniadania, dwudaniowego obiadu)

W przypadku nieobecności dziecka opłata za żywienie podlega zwrotowi za każdy dzień nieobecności. Zwrot za nieobecności (odpisy) dokonuje się w następnym miesiącu.

2.Opłata za pobyt:

           Opłata za 1 godz. zajęć, poza czasem przeznaczonym na realizację podstawy programowej

           wynosi 1,00 zł.

           Podstawa programowa realizowana jest w godz. od 8:00 do 13:00 (godziny niepłatne            

Zwolnienia i ulgi:

Z opłaty za pobyt zwolnione są rodziny wielodzietne (co najmniej 3 dzieci w rodzinie).

Z opłaty za żywienie zwolnieni są rodzice, którzy mają przyznaną refundację żywienia przez Gorzowskie Centrum Pomocy Rodzinie.

Dokumenty potwierdzające przyznane ulgi np. Karta Dużej Rodziny, zaświadczenie z GCPR należy złożyć u kierownika gospodarczego do 4 września

Opłatę za przedszkole należy uiścić do 15 każdego miesiąca tylko i wyłącznie przelewem na konto 72 1020 1967 0000 8002 0128 4223

Informację o wysokości opłaty za przedszkole rodzic otrzymuje na indywidualne konto w systemie iPrzedszkole (dziennik elektroniczny).

Rodzice zobowiązani są do utworzenia konta w systemie iPrzedszkole oraz zakupu kart magnetycznych do czytnika w celu ewidencjonowania czasu pobytu dziecka  w przedszkolu.

Czytaj dalej...

Opłata za przedszkole składa się z dwóch czynników:

  • opłaty za faktyczne godziny pobytu dziecka w przedszkolu, poza godzinami 8.00-13.00
  • opłaty za żywienie

 

Z dniem 01 stycznia 2015 roku nastąpiła zmiana konta do wpłat za przedszkole: 

72 1020 1967 0000 8002 0128 4223

 

Od 1 LISTOPADA 2017r. obowiązuje dzienna stawka

 

żywieniowa w wysokości   6,50    !!!!!

Czytaj dalej...

Main Menu