HomeNABÓR DZIECI NA ROK SZKOLNY 2018/2019

Nasze Przedszkole

2

Zapraszamy na wirtualny spacer po przedszkolu.
                           Zapraszają dzieci.

Odwiedza nas...

Odwiedza nas 1442 gości oraz 0 użytkowników.

REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2018/2019

REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2018/2019

Terminy przyjmowania wniosków

Wnioski przyjęcia dziecka do przedszkola na rok szkolny 2018/2019 przyjmowane są w administracji przedszkola w godzinach:

 

Poniedziałek – 8.00 – 11.30

Wtorek – 7.00 – 16.00

Środa – 8.00 – 11.30

Czwartek – 10.00 – 15.00

Piątek – 10.00 – 13.00

Termin składania wniosków upływa  

dnia 15 marca (czwartek) o godz. 15.00

Czytaj dalej...

Potwierdzenie okoliczności zawartych w dokumentach

Decyzja nr 1/2018

Przewodniczącego Komisji Kwalifikacyjnej

Przedszkola Miejskiego nr 20

im. Przyjaciół Przyrody

w Gorzowie Wlkp.

z dnia 31.01.2018 r.

w sprawie składania przez rodziców dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach

Na  podstawie §14 pkt.2 „Zasad rekrutacji dzieci do przedszkoli miejskich i oddziałów przedszkolnych zorganizowanych w szkołach podstawowych w Gorzowie Wlkp. w roku szkolnym 2018/2019” rodzice w dniu składania „Wniosku przyjęcia dziecka do przedszkola” zobowiązani są przedstawić dokumenty potwierdzające okoliczności zawarte w oświadczeniach.

Przewodnicząca Komisji Rekrutacyjnej

Beata Ropińska

 

Czytaj dalej...

Obwody

Załącznik:

Czytaj dalej...

Dokumenty dotyczące naboru

Dokumenty do pobrania zawarte w załącznikach:

 

1. Zasady rekrutacji na rok szkolny 2018/2019

2. Deklaracja kontynuacji rok szkolny 2018/2019

3. Wniosek o przyjęcie dziecka 2018/2019

4. Zarządzenie Prezydenta - terminarz 2018

5. Oświadczenie 2018/2019

6. Wykaz załącznikó do wniosku 2018/2019

7. Uchwała Rady Miasta

 

Czytaj dalej...

NABÓR

Dyrektor Przedszkola Miejskiego nr 20  im. Przyjaciół Przyrody w Gorzowie Wlkp.


OGŁASZA NABÓR 

DO PRZEDSZKOLA NA  ROK SZKOLNY 2018 /2019

 

 

TERMINY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO ORAZ POSTĘPOWANIA UZUPEŁNIAJĄCEGO, A TAKŻE TERMINY SKŁADANIA DOKUMENTÓW DO PRZEDSZKOLI PROWADZONYCH PRZEZ MIASTO GORZÓW WLKP.

Od dnia Do dnia Do godz. Harmonogram czynności
  31.01.2018   Podanie do publicznej wiadomości terminów              i kryteriów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.
Kontynuacja edukacji przedszkolnej
13.02.2018 20.02.2018 W godzinach pracy przedszkola. Składanie w przedszkolu deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2018/2019  w formie pisemnej. 
Rekrutacja
01.03.2018 15.03.2018   Uruchomienie w systemie elektronicznym możliwości rejestracji wniosków o przyjęcie do przedszkola. UWAGA! Wniosek należy wydrukować i dostarczyć do placówki pierwszego wyboru.
01.03.2018 15.03.2018

Zgodnie z godz. przyjęć w placówce

(15.03 do godz. 15.00).

Składanie, w przedszkolu pierwszego wyboru,   podpisanych przez rodziców wniosków o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami i oświadczeniami potwierdzającymi spełnianie kryteriów.
15.03.2018 16.03.2018   Prace Komisji Rekrutacyjnej.
21.03.2018   12.00

Opublikowanie w przedszkolach list kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

UWAGA! Zakwalifikowanie nie jest równoznaczne
z przyjęciem dziecka do przedszkola.

21.03.2018 30.03.2018 Zgodnie z harmonogramem ustalonym w placówce Pisemne potwierdzenie woli zapisu dziecka
w przedszkolu, do którego dziecko zostało zakwalifikowane.
3.04.2018   12.00 Opublikowanie w przedszkolach list dzieci przyjętych
i dzieci nieprzyjętych.
Rekrutacja – nabór uzupełniający
5.04.2018 10.04.2018

10.04.2018

do godz. 15.00

Składanie w przedszkolu wniosków o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami i oświadczeniami potwierdzającymi spełnianie kryteriów.
12.04.2018 13.04.2018   Prace Komisji Rekrutacyjnej.
24.04.2018   12.00

Opublikowanie w przedszkolu list kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

UWAGA! Zakwalifikowanie nie jest równoznaczne
z przyjęciem dziecka do przedszkola.

24.04.2018 27.04.2018

27.04.2018

do godz. 15.00

Pisemne potwierdzenie woli zapisu dziecka
w przedszkolu, do którego dziecko zostało zakwalifikowane.
30.04.2018   12.00 Opublikowanie w przedszkolu listy dzieci przyjętych
i dzieci nieprzyjętych.
7.05.2018     Opublikowanie w systemie rekrutacyjnym wykazu wolnych miejsc.
2.07.2018 31.08.2018   Bieżąca informacja o wolnych miejscach – Wydział Edukacji.

 

Czytaj dalej...

Main Menu