HomeO NASProgramy

PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE W ROKU SZKOLNYM 2020/2021

Praca dydaktyczno-wychowawcza realizowana jest zgodnie

z Podstawą Programową Wychowania Przedszkolnego, w oparciu o programy:

 

Lp

 

 

Autorzy

 

Nazwa programu

 

Wydawnictwo

 

Grupa

1

M. Kwaśniewska

W. Żaba-Żabińska

Nasze przedszkole- program edukacji przedszkolnej wspomagający rozwój aktywności dzieci

ISBN 978-83-8108-284-6

Mac Edukacja wszystkie

2

Maria

Wieczorek

Program adaptacyjny – „Wparcie już na starcie”

opracowanie

własne

I i II
3

Maria

Wieczorek

Program edukacji przyrodniczo-ekologicznej „Żyj z przyrodą w zgodzie”

opracowanie

własne

 

wszystkie

4

B. Ropińska

G. Kaźmierczak

Program adaptacyjny -

„Start do szkoły”

opracowanie

własne

 

 VI

5       E.Wodzicka Wądzidł "Multisensoryczna nauka języka angielskiego w przedszkolu" - program nauczania języka angielskiego dla dzieci 3-6 lat.

Mac Edukacja

 

wszystkie

Oraz projekty edukacyjne:

1. Międzynarodowy projekt edukacyjny "Mały Miś w świecie wielkiej literatury"- wszytkie grupy.

2. "Kraina Muzyki- Muzyka to matematyka"- grupa II. 

3. Żywność ekologiczna- jakość i wpływ na zdrowy styl życia. - grupa II i V. 

4. Ogólnopolska akcja "Zdrowo i sportowo"-  grupa V. 

5. "W świecie Montessori"- grupa IV 

6. Z kulturą mi do twarzy- grupa VI 

7. Ogólnopolski projekt edukacyjny "Kreatywny przedszkolak, Kreatywne dziecko"- grupa III 

8. Międzynarodowy projekt edukacyjne- "Emocje"- grupa III. 

 

Placówka nasza wobec rodziców pełni rolę wspomagającą i integrującą działania wychowawcze, dostarczamy wiedzy pedagogicznej i uwrażliwiamy na potrzeby
i możliwości dzieci.

 

Main Menu