HomeO NASRAMOWY ROZKŁAD DNIA

RAMOWY ROZKŁAD DNIA

RAMOWY ROZKŁAD DNIA

W PRZEDSZKOLU MIEJSKIM NR 20 IM. PRZYJACIÓŁ PRZYRODY

Podstawa programowa wychowania przedszkolnego realizowana jest w ciągu całego dnia pobytu dziecka w przedszkolu.

6.30 - 8.15     Schodzenie się dzieci, zabawy swobodne służące realizacji własnych

                       pomysłów: manipulacyjne, konstrukcyjne, tematyczne itp.,

                       praca indywidualna z dzieckiem,

8.15 - 8.30      Zabawa ruchowa (3-4 latki), ćwiczenia poranne(5-6 latki), czynności

                        porządkowo –gospodarcze,.

8.30 - 9.00      Przygotowanie do śniadania, I śniadanie, czynności higieniczne

9.00 -10.00     Zintegrowana działalność edukacyjna w oparciu o podstawę

                        programową oraz wybrany program wychowania przedszkolnego,

                        dzieci 5-6 letnie uczestniczą w 2 zajęciach, dzieci 3-4 letnie

                        uczestniczą w 1 zajęciu oraz zabawach swobodnych przy

                        niewielkim udziale nauczyciela,

10.00 -10.40  Zabawy dowolne w sali lub na powietrzu, spacery,

                       obserwacje przyrodnicze, prace gospodarcze, porządkowe.

10.45 - 11.00  Przygotowanie do śniadania, II śniadanie, czynności samoobsługowe

                       i higieniczne.

11.00 - 12.00   Zabawy dowolne wynikające z własnej aktywności dzieci:

                        konstrukcyjno – techniczne, tematyczne, twórcze, ruchowe w sali

                        lub w ogrodzie przedszkolnym. Tworzenie okazji do obserwowania,

                        eksperymentowania i odkrywania, rozwijanie indywidualnych

                         zdolności i zainteresowań dzieci.

12.00 - 12.30  Czynności samoobsługowe, porządkowe i higieniczne w szatni

                        łazience, przygotowanie do obiadu, obiad (I danie).

12.30 - 13.00   Kształtowanie zachowań prozdrowotnych - mycie zębów.

                         Zabawy relaksacyjne. 

                         Dzieci 3 letnie- odpoczynek/leżakowanie do godz. 13.45

13.00 - 13.45    Zabawy i ćwiczenia stymulujące, wyrównawcze, ogólnorozwojowe

                         (rozwijające percepcję wzrokową, słuchową, grafomotorykę,

                         fonetykę) zajęcia wspierające zainteresowania dzieci, zabawa

                          ruchowa - dzieci 4,5,6- letnie

13.45 - 14.15  Czynności porządkowe, higieniczne, przygotowanie do obiadu,

                        obiad (II danie).

14.15 - 14.30   Relaksacja.

14.30 - 16.30   Rozchodzenie się dzieci. Zabawy podejmowane z inicjatywy dzieci

                         lub nauczyciela, zabawy i gry dydaktyczne utrwalające

                         nabyte umiejętności i wiedzę, praca indywidualna, zabaw swobodne

                         służące realizacji własnych pomysłów, omówienie z dziećmi

                       wydarzeń dnia.

                     

Main Menu