HomeO NASRoczny plan pracy przedszkola

ZADANIA ROCZNE

 

W ROKU SZKOLNYM 2019/2020 REALIZOWAĆ BĘDZIEMY NASTĘPUJĄCE ZADANIA:

DZIECIECE KODOWANIE PRZY STOLIKU I NA DYWANIE”-

Cel ogólny – przygotowanie przedszkolaków do kreatywnego i świadomego korzystania z technologii cyfrowych poprzez szereg zabaw edukacyjnych, w które włączone są elementy nauki programowani

         „MÓJ KRAJ– MOJE MIEJSCE NA ZIEMI”-

Cel ogólny – wszechstronny rozwój osobowości dziecka jako przygotowanie do aktywnej obecności w społeczeństwie ze szczególnym uwzględnieniem wychowania patriotycznego i obywatelskiego

       „PRZYRODA WOKÓŁ NAS"-

Cel ogólny- kształtowanie postaw proekologicznych w życiu codziennym poprzez budowanie systemu wartości, ochronę roślin i zwierząt oraz czystość środowiska

 

W TYM ROKU SZKOLNYM BĘDZIEMY REALIZOWAĆ RÓWNIEŻ   2 OGÓLNOPOLSKIE PROJEKTY

      „MAŁY MIŚ W ŚWIECIE WIELKIEJ LITERATURY”-

Cel ogólny- rozwijanie i promowanie czytelnictwa wśród przedszkolaków, zachęcanie dorosłych do głośnego czytania dzieciom oraz    tworzenie warunków do różnorodnej aktywności dzieci

Projekt realizowany we wszystkich grupach.

    "KREATYWNY PRZEDSZKOLAK”- II edycja

Cel ogólny- kreatywne i twórcze działania nauczycieli z przedszkolakami oraz uruchamianie twórczości dzieci, by potrafiły zrobić „coś z niczego”.

Projekt realizowany jest w okresie od 01.10.2019r. do 30.05 2020 r. w gr. I.

PROJEKT W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO LUBUSKIE 2020

„INŻYNIEROWIE W PRZEDSZKOLU”.

Realizacja Projektu w ramach Regionalnego programu operacyjnego Lubuskie 2020 „Inżynierowie w przedszkolu”

Celem głównym projektu jest objęcie 900 dzieci 6-letnich z 28 gorzowskich przedszkoli dodatkowymi zajęciami w celu kształtowania i rozwijania kompetencji matematyczno-przyrodniczych, technicznych, kompetencji społecznych, kreatywności, innowacyjności oraz umiejętności pracy zespołowej z wykorzystaniem nowoczesnych pomocy dydaktycznych – klocki LEGO, monitor interaktywny. 

Main Menu