HomeO NASRoczny plan pracy przedszkola

ZADANIA ROCZNE

 

  GŁÓWNE ZAŁOŻENIA NA ROK SZKOLNY 2018/2019

w pracy dydaktyczno-wychowawczej i opiekuńczej z dziećmi

 

      1.MAŁY PATRIOTA”-

         kształtowanie postaw patriotycznych poprzez rozwijanie świadomości narodowej i wzbudzanie patriotyzmu lokalnego

    

     2. „KREATYWNY PRZEDSZKOLAK”-

wszechstronne stymulowanie rozwoju dzieci poprzez kształtowanie ich zainteresowań artystycznych

 

3. "ZOSTAŃ PRZYJACIELEM PRZYRODY"-

kształtowanie poczucia odpowiedzialności za stan środowiska przyrodniczego

Main Menu