HomeO NASZajęcia dodatkowe

W naszym przedszkolu obok codziennych zajęć dydaktycznych w grupach prowadzonych przez nauczycieli, proponujemy również zajęcia dodatkowe. Każde z nich jest zgodne z podstawą programową wychowania przedszkolnego.

 

W każdym dziecku kryją się bowiem zdolności, siła wyobraźni i kreatywność, należy je tylko ożywić, rozwijać i wspierać.

 

 

Rodzaj zajęć:

 

* Kółko taneczne

 

* Kółko teatralne

 

* Kółko plastyczne

 

 

 

Czytaj dalej...

 

Taniec jest wszechstronną metoda słuchowo- ruchową, ściśle powiązaną z muzyką. Jej pierwszym i najważniejszym etapem kształcenia jest wyrobienie u dzieci koordynacji słuchowo- ruchowej.

Osobami prowadzącymi zajęcia będzie pani Monika Błaszczyk oraz pani Monika Kisielewska.

 

Czytaj dalej...

"Kolorek" to program kółka plastycznego,  rozwijający twórczą aktywność dziecka.Poprzez ową  twórczość  dziecko wyraża siebie, a to z kolei wpływa na rozwój procesów poznawczych takich jak: pamięć, wyobraźnia, spostrzegawczość, pomysłowość i umiejętność obserwacji. Najważniejszy jest jednak fakt, że sztuki plastyczne dają dzieciom dużo radości i niespodzianek.

 

Warsztaty plastyczne będą  prowadzone przez panią Ewelinę Chudy oraz Sandrę Wawer i odbywać się będą dwa razy w miesiącu ( 2 i 3 środa miesiąca)  od godziny 15.30 do 16.15

Czytaj dalej...

Edukacja teatralna pozwala włączyć w aktywność dzieci elementy plastyki, muzyki, tańca, pięknego słowa przez co staje się skuteczną metodą integracji różnych dziedzin sztuki. Wychodząc na przeciw temu zorganizowane zostało kółko teatralne

Zajęcia kółka teatralnego  prowadzone będą przez panią Grażynę Kaźmierczak oraz Sandrę Granowską.

Czytaj dalej...

Main Menu