Nasze Przedszkole

2

Zapraszamy na wirtualny spacer po przedszkolu.
                           Zapraszają dzieci.

Odwiedza nas...

Odwiedza nas 925 gości oraz 0 użytkowników.

KOLOROWE LATAWCE

Regulamin Powiatowego Rodzinnego konkursu plastycznego „Kolorowe latawce”

 

 1. I.Organizator konkursu
 • Organizatorem konkursu plastyczno-technicznego o nazwie „Kolorowe latawce” jest Przedszkole Miejskie nr 20 im. Przyjaciół Przyrody w Gorzowie Wlkp.
 1. II.Cele konkursu
 • Integrowanie dzieci i ich rodziców oraz społeczności lokalnej
 • Rozwijanie zdolności plastyczno-technicznych i konstrukcyjnych dzieci i ich rodzin
 1. III.Założenia organizacyjne
 • Konkurs zostanie przeprowadzony za pośrednictwem placówek przedszkolnych w Gorzowie Wlkp. oraz okolic Gorzowa Wlkp.
 • Konkurs skierowany jest do dzieci w wieku 4-6 lat oraz ich rodzin.
 • Prace konkursowe muszą zostać wykonane własnoręcznie, nie dopuszczone zostaną latawce zakupione, gotowe do złożenia.
 • Do każdej pracy konkursowej powinna być dołączona karteczka z opisem wg wzoru:

Imię, Nazwisko:

Wiek:

Nazwa Przedszkola

 • Prace mogą być wykonane w dowolnych technikach plastycznych oraz w dowolnym formacie. Prace winny zawierać elementy materiałów ekologicznych.
 • Udział w konkursie jest jednoznaczny z nieodpłatnym udzieleniem praw autorskich, na wykorzystanie prac w celach promocyjnych konkursu.
 • Osoby przynoszące prace konkursowe wyrażają zgodę na przetwarzanie przez Organizatora Konkursu swoich danych osobowych (Ustawa o ochronie danych Osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku, Dz. U. Nr 133, poz. 833, z późn. zm).
 • Prace zgłoszone do Konkursu nie będą zwracane autorom, chyba że autor sobie tego życzy.
 • Prace nie spełniające zasad uczestnictwa, nie będą podlegały ocenie konkursowej.
 1. IV.Ocena prac konkursowych i ogłoszenie wyników konkursu
 • Prace należy dostarczyć do dnia 30 listopada 2016 r. do godziny 15.00, na adres organizatora konkursu: Przedszkole Miejskie nr 20 im. Przyjaciół Przyrody ul. Walczaka 47, Gorzów Wlkp.
 • Szczegółowych informacji dotyczących Konkursu udzielają jej koordynatorzy: Magdalena Wdzięczna oraz Beata Ropińska pod numerem tel. 600951731
 • O wyłonieniu laureatów Konkursu decyduje jury powołane przez Organizatora.
 • Jury pod uwagę weźmie:

ü  jakość i estetykę wykonania,

ü  oryginalność, pomysłowość

ü  innowacyjność,

ü  wykorzystanie materiałów ekologicznych

 • Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne.
 • Lista laureatów zostanie ogłoszona w dniu 06.12.2016 r. na stronie internetowej Przedszkola Miejskiego nr 20 im. Przyjaciół Przyrody. Wręczenie nagród odbędzie się 7 grudnia 2016 r. w Przedszkolu Miejskim nr 20 im. Przyjaciół Przyrody
 1. V.Nagrody
 • Organizator zapewnia nagrody rzeczowe dla trzech pierwszych miejsc oraz dyplomy dla wszystkich uczestników.

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie!

Main Menu