INFORMACJA DLA KLIENTÓW ZESPOŁU PORADNI PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNYCH W GORZOWIE WLKP. TELEFON DO KONSULTACJI 502577671

1. Dyrektor Poradni przyjmuje interesantów w sprawie skarg i wniosków:
poniedziałek 1400-15: 00 Dyrektor mgr Lidia Pyżyńska gab. 24 I p.

środa 1400-1500 z-ca dyrektora mgr Anna Mikołajczak gab. 18 I p.

czwartek 1100-1200 z-ca dyrektora mgr Arleta Brzytwa gab. 20 I p.

2. Przyjmowanie zgłoszeń na badania, wniosków o wydanie opinii, wydawanie opinii

– gabinet nr 9 ( parter).

3. Przyjmowanie wniosków o wydanie orzeczenia, wydawanie orzeczeń

– gabinet nr 31 ( II piętro).

4. Wydawanie opinii i orzeczeń codziennie w godzinach:

poniedziałek – piątek 730 – 1530

Zgłoszenia przyjmowane są także telefonicznie ( 95 7320-736 ) oraz listownie  ( 66-400 Gorzów Wlkp. , ul. Czereśniowa 4 i )    


Godziny konsultacyjne psychologiczne- I semestr 2022-2023