PLAN DZIAŁAŃ W ROKU SZKOLNYM 2021/2021

Problem priorytetowy do rozwiązania  w roku szkolnym 2021/2022

(wynikający z badania rodziców, dzieci oraz pracowników przedszkola we wrześniu 2021 r. )

 • Upowszechnianie i uświadamianie koncepcji i działań Przedszkola Promującego Zdrowie
 • Nie wystarczająco zdaniem rodziców pyta się ich o zdanie w sprawach dotyczących działań przedszkola/grupy, w której jest ich dziecko. Nie zachęcanie się i wspiera rodziców do dbania o zdrowie ich dzieci oraz ich samych poza placówką.

Cel:

 • Upowszechnienie koncepcji Przedszkola Promującego Zdrowie, poprzez dotarcie do jak największej liczby rodziców.
 • Włączenie rodziców w działania na rzecz zdrowia i bezpieczeństwa dzieci.

DZIAŁANIA W RAMACH PPZ

 1. Upowszechnienie koncepcji PPZ na stronie www, tablicach informacyjnych.
 2. Ustalenie sposobu realizacji zagadnień wiodących i informowania o tym rodziców
 3. Poinformowanie rodziców i wszystkich pracowników przedszkola o planie działania na rok szkolny 2021/2022
 4. Pytanie rodziców o zdanie w sprawach przedszkolnych
 5. Uzyskanie od rodziców informacji dotyczących ich potrzeb w zakresie edukacji zdrowotnej dzieci w przedszkolu
 6. Organizacja warsztatów/ zajęć dla rodziców/ dzieci/ nauczycieli dotyczących zdrowia i bezpieczeństwa dziecka.
 7. Dokonanie ewaluacji wyników działań w roku szkolnym 2021/2022

SZCZEGÓŁOWY PLAN DZIAŁAŃ

 1.  Utworzenie zakładki „Przedszkole Promujące Zdrowie” na stronie www
 2. Przygotowanie materiałów informacyjnych na temat koncepcji PPZ na tablice grupowe
 3. Przygotowanie ulotek informacyjnych/ reklamowych informujących o przystąpieniu do PPZ
 4. Rozmowy indywidualne i grupowe z rodzicami na temat idei PPZ wraz poszukiwaniem rodziców zainteresowanych współpracą w realizacji plany działań PPZ
 5. Systematyczne poszukiwanie sposobów kontaktów z rodzicami w dobie pandemii. Aktualizowanie artykułów na tronie www, pedagogizacja.
 6. Przeprowadzenie ankiety  wśród rodziców, dotyczącej potrzeb/ oczekiwanego wsparcia dotyczącego zdrowia i bezpieczeństwa ich dzieci
 7. Organizacja przesiewowych badań wad postawy
 8. Pedagogizacja rodziców – spotkanie z psychologiem i pedagogiem dziecięcym.
 9. Organizacja przesiewowych badań wzroku na terenie placówki.
 10. Warsztaty lub pedagogizacja rodziców – spotkanie z dietetykiem
 11. Szkolenie z pierwszej pomocy przedmedycznej z udziałem najmłodszych
 12. Dogoterapia wraz z zasadami bezpieczeństwa w kontaktach z psem
 13. Zajęcia edukacyjne w straży pożarnej lub z udziałem strażaków na terenie placówki.
 14. Spotkania z policjantami- zajęcia utrwalające bezpieczeństwo dzieci w kontaktach z obcymi, bezpieczeństwo na drodze
 15. Spotkanie ze stomatologiem/ asystentką stomatologa- profilaktyka- przeciwdziałanie próchnicy.
 16. Spotkanie z pediatrą/ pielęgniarką. Poznanie zasad zdrowego stylu życia.
 17. Udział i realizacja programów i projektów profilaktycznych: Zdrowo i sportowo, Eko Przedszkolaki , Ekulturalne przedszkole, Z darami natury świat nie jest ponury, Wszawica- program profilaktyczny.
 18. Całoroczna organizacja wycieczek w tereny zielone- wykorzystanie terenu do zajęć sportowo- rekreacyjnych., Spacerkiem po lesie- organizacja aerobiku, jogi, ćwiczeń ogólnorozwojowych na powietrzu, Rajd pieszy w poszukiwaniu wiosennych oznak (dzieci z rodzicami), Rajd rowerowy
 19. Organizacja konkursów/ turniejów/ przeglądów
 20. Międzygrupowy/ międzyprzedszkolny turniej ekologiczny
 21. Międzyprzedszkolny konkurs fotograficzny- jesienne krajobrazy
 22. Organizacja zajęć edukacyjnych sprzyjających nabywaniu wiedzy, umiejętności i kształtujących zdrowe nawyki żywieniowe, zdrowie dziecka w szeroko pojęte, bezpieczeństwo.:Zajęcia otwarte z rodzicami- „Kuchcikowo” ; Organizacja stałych uroczystości przedszkolnych o tematyce nawiązującej do zdrowia (np. Bal owocowo- warzywny, Dzień bez samochodu, Sprzątanie świata, Dzień Dziecka, Dzień Rodziny, Dzień zdrowego śniadania, Dzień sportu itd.); Czytanie literatury dziecięcej nawiązującej do zdrowia i bezpieczeństwa; Udział w zajęciach kulinarnych w Szkole Gastronomicznej. Kuchnia świata- cykliczne poznawanie produktów z różnych stron świata- degustacja nowych potraw.
 23. Ustalenie stałych zasad organizacji w przedszkolu: „Zdrowe urodzinki”- owocowo- warzywne; Włączenie zdrowych przekąsek w jadłospis dzienny; Poczęstunek z okazji uroczystości przedszkolnych wyłącznie ze zdrowymi produktami.
 24. Systematyczne upowszechnianie idei Przedszkola Promującego Zdrowie poprzez umieszczanie artykułów/ informacji na jego temat na stronie internetowej placówki oraz grupowych tablicach informacyjnych dla rodziców.; Ciekawe artykuły; Instrukcje, ulotki; Fotorelacje z realizacji planu.
 25. Współpraca z instytucjami: Współpraca ze Szkołą Podstawową nr 20 w Gorzowie Wlkp.– organizacja zajęć sportowych; Współpraca z Przedszkolem Miejskim nr 2 w Gorzowie Wlkp- wsparcie w realizacji programu; Współpraca z Przedszkolem Miejskim nr 29 w Gorzowie Wlkp; Współpraca z Szkołą Gastronomiczną w Gorzowie Wlkp.; Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna