INSTYTUCJE WSPIERAJĄCE W SYTUACJACH WYMAGAJĄCYCH POMOCY

 

 • Gorzowskie Centrum Pomocy Rodzinie

  Sekcja ds. przemocy w rodzinie
  ul. Jagiełły 7
  66-400 Gorzów Wlkp.
  tel. 95 715 13 28; 95 715 13 36

 • Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie

  ul. Okrzei 39
  66-400 Gorzów Wlkp.
  tel. 957 214 160

 • Ośrodek Interwencji Kryzysowej

  ul. Okrzei 39
  66-400 Gorzów Wlkp.
  tel. 957 214 215

 • Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

  ul. Teatralna 26
  66-400 Gorzów Wlkp.
  tel 957 355 806

 • Komenda Miejska Policji

  ul. Wyszyńskiego 122
  66-400 Gorzów Wlkp.
  alarmowe 997; 112

 • Komisariat Policji II

  ul. Kwiatowa 10
  66-400 Gorzów Wlkp.
  tel. 957 212 100

TELEFONY ZAUFANIA

 • Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”

  22 668 7000

 • Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży Fundacja „Dzieci Niczyje”

  116 111