CZYM JEST PRZEDSZKOLE PROMUJĄCE ZDROWIE?

PRZEDSZKOLE PROMUJĄCE ZDROWIE TWORZY WARUNKI  I DZIAŁANIA, KTÓRE SPRZYJAJĄ:
  
 ZDROWIU I DOBREMU SAMOPOCZUCIU SPOŁECZNOŚCI PRZEDSZKOLA (DZIECI, PRACOWNIKÓW I RODZICÓW DZIECI), PODEJMOWANIU PRZEZ CZŁONKÓW SPOŁECZNOŚCI PRZEDSZKOLA AKTUALNIE I W PRZYSZŁOŚCI DZIAŁAŃ NA RZECZ ZDROWIA WŁASNEGO I INNYCH LUDZI ORAZ TWORZENIU ŚRODOWISKA SPRZYJAJĄCEGO ZDROWIU.
STANDARDY PRZEDSZKOLA PROMUJĄCEGO ZDROWIE

1. Koncepcja pracy przedszkola, jego organizacja i struktura sprzyjają realizacji długofalowych zaplanowanych działań dla wzmacniania zdrowia dzieci, pracowników i rodziców dzieci.

2. Klimat społeczny przedszkola sprzyja dobremu samopoczuciu i zdrowiu dzieci, pracowników i rodziców dzieci.

3. Przedszkole prowadzi edukację zdrowotną dzieci i stwarza im warunki do praktykowania w codziennym życiu zachowań prozdrowotnych.

4. Przedszkole podejmuje działania w celu zwiększenia kompetencji pracowników i rodziców dzieci w zakresie dbałości o zdrowie do prowadzenia edukacji zdrowotnej dzieci. 
MAGDALENA WDZIĘCZNA – koordynator
MARTYNA KUŹLAK- nauczyciel
MAŁGORZATA GÓRECZNA-kucharz
SANDRA GRONOWSKA-nauczyciel
SONIA PLAZA-nauczyciel
NATALIA KUSZWARA-nauczyciel
IWONA PAWLINA- kierownik gospodarczy
ALICJA OWCZARSKA-nauczyciel
KAROLINA PANOCKA-nauczyciel
MONIKA BŁASZCZYK-nauczyciel