INSTYTUCJE WSPIERAJĄCE W SYTUACJACH WYMAGAJĄCYCH POMOCY

utworzone przez | paź 5, 2021 | Tablica ogłoszeń

 • Gorzowskie Centrum Pomocy Rodzinie
  Sekcja ds. przemocy w rodzinie
  ul. Jagiełły 7
  66-400 Gorzów Wlkp.
  tel. 95 715 13 28; 95 715 13 36
 • Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie
  ul. Okrzei 39
  66-400 Gorzów Wlkp.
  tel. 957 214 160
 • Ośrodek Interwencji Kryzysowej
  ul. Okrzei 39
  66-400 Gorzów Wlkp.
  tel. 957 214 215
 • Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
  ul. Teatralna 26
  66-400 Gorzów Wlkp.
  tel 957 355 806
 • Komenda Miejska Policji
  Wyszyńskiego 122
  66-400 Gorzów Wlkp.
  tel. alarmowe 997; 112

TELEFONY ZAUFANIA

 • Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”
  tel. 22 668 7000
 • Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży Fundacja „Dzieci Niczyje”
  tel. 116 111