Kącik rodzica

Ważną rolę w życiu przedszkola odgrywają rodzice dzieci, którzy są traktowani jako cenni i równorzędni partnerzy w kierowaniu procesem wychowawczym dzieci. Nasza współpraca rozpoczyna się jeszcze przed przyjściem ich pociechy do przedszkola.

Organizujemy spotkania adaptacyjne, czyli „Wsparcie na starcie”. Ich celem jest przygotowanie dzieci i rodziców do funkcjonowania w warunkach wychowania przedszkolnego obniżenie stresu związanego z adaptacją w przedszkolu. Spotkania są wspierane przez psychologa, cieszą się dużym zainteresowaniem. Również z myślą o rodzicach w przedszkolu powstał tzw. „Kącik Rodzica”, w którym można znaleźć wiele ciekawych artykułów i opracowań dotyczących różnego rodzaju zagadnień wychowawczych.