Procedura postępowania w przypadku stwierdzenia chorób pochodzenia pasożytniczego

Procedura postępowania na wypadek wystąpienia choroby zakaźnej

Procedura postępowania w przypadku stwierdzenia wszawicy i świerzbu

UPOWAŻNIENIE DO ODBIORU DZIECKA

ODPŁATNOŚĆ ZA PRZEDSZKOLE

JEDNORAZOWE UPOWAŻNIENIE DO ODBIORU

INSTRUKCJA LOGOWANIA DO SYSTEMU IPRZEDSZKOLE