RADA RODZICÓW W ROKU SZKOLNYM 2022-2023

Składka na Radę Rodziców wynosi 120 zł. Drugie i kolejne dzieko wpłata 50% kwoty.

Wpłaty na Radę Rodziców uiszczamy tylko i wyłącznie na konto:

Gospodarczy Bank Spółdzielczy Gorzów Wlkp. Oddział IV

Starzyńskiego 4/2a

76 8363 0004 0014 9914 3000 0001

RADY ODDZIAŁOWE

 

 

PRZEDSTAWICIELE POSZCZEGÓLNYCH GRUP

utworzone przez | cze 19, 2021