Rada Rodziców

SKŁAD RADY RODZICÓW PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 20 w roku szk. 2020-2021

ALEKSANDRA GOETZ      – przewodnicząca

AGATA SENDECKA           – w-ce przewodnicząca

JOANNA BUTKIEWICZ      – sekretarz

EWA ANTKOWIAK             – skarbnik

PATRYCJA DĄBROWSKA – członek

KATARZYNA RYCHTER   – członek   

   KOMISJA REWIZYJNA:

EMILIA MALINOWSKA

MARIA SZYMAŃSKA

ESTERA STANISZEWSKA

                  Składka na Radę Rodziców w roku szk. 2020/2021 wynosi 150,00 zł.

Wpłaty uiszczamy w terminie do 30 listopada 2020r.tylko i wyłącznie na

konto: Gospodarczy Bank Spółdzielczy Gorzów Wlkp. Oddział IV

ul. Starzyńskiego4/2a76 8363 0004 0014 9914 3000 0001