\\\\SKŁAD RADY RODZICÓW PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 20 IM. PRZYJACIÓŁ PRZYRODY

w roku szk. 2020-2021

ALEKSANDRA GOETZ – przewodnicząca

AGATA SENDECKA – w-ce przewodnicząca

JOANNA BUTKIEWICZ – sekretarz

EWA ANTKOWIAK – skarbnik

PATRYCJA DĄBROWSKA – członek

KATARZYNA RYCHTER – członek  

   KOMISJA REWIZYJNA

EMILIA MALINOWSKA

MARIA SZYMAŃSKA

ESTERA STANISZEWSKA

                  

Wpłaty na Radę Rodziców uiszczamy tylko i wyłącznie na konto:

Gospodarczy Bank Spółdzielczy Gorzów Wlkp. Oddział IV

ul. Starzyńskiego4/2a

76 8363 0004 0014 9914 3000 0001