Nabór na rok szkolny 2023/2024

Dyrektor Przedszkola Miejskiego nr 20 im. Przyjaciół Przyrody ogłasza nabór na rok szkolny 2023/2024.

 

Poniżej znajdują się informacje dotyczące terminów i zasad naboru do przedszkola na rok szkolny 2023/2024. Nasze przedszkole prowadzi nabór wyłącznie dla dzieci 3- letnich. Dzieci urodzone po roku 2000 mogą zostać przyjęte do przedszkola tylko w przypadku rezygnacji z przedszkola dziecka już uczęszczającego. Prosimy zapoznać się z załączony dokumentami.

I ETAP NABORU

Pierwszym etapem naboru jest złożenie deklaracji kontynuacji przez rodziców dzieci uczęszczających już do naszego przedszkola.

Kartę kontynuacji należy pobrać u nauczycieli w grupach i złożyć w nieprzekraczalnym terminie do 11.02.2023 r.

Niespełnienie tego wymogu jest równoznaczne z rezygnacją z miejsca w przedszkolu w nowym roku szkolnym.

Dla rodziców kandydatów do przedszkola, informacje na temat naboru znajdują się poniżej.

W razie pytań proszę o kontakt z dyrektorem przedszkola.

Dodatkowe informacje dotyczące naboru:

  • Nie ma dodatkowych punktów za kolejność zgłoszeń.

  • Platforma do elektronicznego zgłaszana kandydatów zostanie uruchomiona 1 marca 2023 r. na stronie:

www.edu.gorzow.pl (e-nabór-systemye-naboru rejestracja kandydatów do przedszkoli).

  • Wniosek należy wydrukować, podpisać i przynieść do placówki pierwszej preferencji.

  • Terminy przyjmowania wniosków w Przedszkolu Miejskim nr 20 im. Przyjaciół Przyrody  1-15 marca 2023 r.

  • Decyzją Komisji Rekrutacyjnej na podstwie §15 pkt.3 „Zasad rekrutacji dzieci do przedszkoli miejskich i oddziałów przedszkolnych zorganizowanych w szkołach podstawowych w Gorzowie Wlkp. w roku szkolnym 2023/2024” rodzice w dniu składania „Wniosku przyjęcia dziecka do przedszkola” zobowiązani są przedstawić dokumenty potwierdzające okoliczności zawarte w oświadczeniach.

  • Wykaz wymaganych dokumentów znajduje się w załączniku Dokumenty potwierdzające okoliczności zawarte w oświadczeniach.docx.