NOWE WYTYCZNE MEiN, MZ i GIS

utworzone przez | kwi 9, 2022 | Uncategorized

Minister Edukacji i Nauki w porozumieniu z Ministrem Zdrowia oraz Głównym Inspektorem Sanitarnym wydał nowe wytyczne dotyczące zachowania bezpieczeństwa zdrowotnego dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych.Główny Inspektor Sanitarny przygotował podobny dokument dla przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych, innych form wychowania przedszkolnego i instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.

Szkoły podstawowe i ponadpodstawowe

Z uwagi na zmianę zasad epidemicznych związanych z wirusem COVID-19 zostały opracowane nowe wytyczne, mające na celu zachowanie bezpieczeństwa zdrowotnego. Dokument zawiera zalecenia dotyczące higieny, czyszczenia i dezynfekcji powierzchni oraz pomieszczeń, organizacji zajęć, gastronomii, a także zasad postępowania w sytuacji podejrzenia zakażenia u pracowników placówki.

Wytyczne zachowania bezpieczeństwa zdrowotnego MEiN, MZ i GIS dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych POBIERZ>>

Przedszkola i inne formy wychowania przedszkolnego

Dokument przygotowany przez Głównego Inspektora Sanitarnego dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 zawiera zalecenia dotyczące higieny, czyszczenia i dezynfekcji powierzchni oraz pomieszczeń, organizacji opieki, gastronomii, a także zasad postępowania w sytuacji podejrzenia zakażenia u dziecka lub personelu placówki.

Wytyczne zachowania bezpieczeństwa zdrowotnego GIS dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3POBIERZ>>

Źródło:

  • www.gov.pl