Przesiewowe badanie wzroku 6-latków

Szanowni Rodzice,

w dniach 19  i 26.10.2021r. w godzinach 8:15 – 12:15 odbędzie się w naszym przedszkolu przesiewowe badanie wzroku dzieci sześcioletnich. Badanie zostanie przeprowadzone przez pracownika Poradni Psychologiczno Pedagogicznej.

Prosimy, by w te dwa dni dzieci były przyprowadzone do godziny 8:00.

COVID -19 W PRZEDSZKOLU

Szanowni Rodzice

informuję, iż w związku potwierdzonym  pozytywnym wynikiem  testu na SARS-CoV-2  u jednego dziecka w gr. I zawiesza się uczęszczanie dzieci z gr. I do przedszkola w okresie od  04.10.2021 r. do 11.10.2021r.

Decyzją Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gorzowie Wielkopolskim  dzieci tej grupy zostały skierowane na obowiązkową kwarantannę.

Pozostałe grupy w przedszkolu funkcjonują bez zmian.

W związku z zaistniałą sytuacja epidemiologiczną w naszej placówce zwracam Państwa szczególną uwagę na obserwowanie swoich dzieci oraz przyprowadzanie do przedszkola dzieci wyłącznie zdrowych – bez objawów chorobowych (katar, kaszel, gorączka).

Ponadto apeluję o bezwzględne przestrzeganie zasad bezpieczeństwa w przestrzeniach  wspólnych przedszkola, a  przede wszystkim: dezynfekcję rąk, noszenie maseczek                    i zachowanie odpowiedniego dystansu przy przyprowadzaniu i odbieraniu dziecka z przedszkola.

Maria Wieczorek

dyrektor  przedszkola

WSZAWICA- ulotka informacyjna (kliknij na żółte pole i zapoznaj się)
Drodzy Rodzice! Ze względu na zgłoszenie przypadku wystąpienia wszawicy w naszym przedszkolu, prosimy o systematyczne sprawdzanie czystości skóry głowy i włosów u dzieci. W przypadku podejrzenia zakażenia wszawicą, należy o tym zawiadomić nauczyciela oraz podjąć wszystkie czynności prowadzące do likwidacji choroby.Zachęcamy do zapoznania się z zamieszczoną powyżej informacją na temat wszawicy.
APEL DO RODZICÓW!!!

DRODZY RODZICE.

Placówki oświatowe są zobowiązane do zapewniania wszystkim dzieciom bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki. Za bezpieczny pobyt dziecka w przedszkolu nie można uznać pobytu w obecności dzieci chorych.W związku z tym, że w ostatnim czasie znacznie nasiliły się zachorowania dzieci (również pierwsze przypadki „bostonki”), apelujemy do rodziców o nieprzyprowadzanie chorych dzieci do przedszkola. Informujemy, że dzieci z widocznymi objawami chorobowymi w danym dniu, nie zostaną wpuszczone do przedszkola. Jeżeli dziecko źle się poczuje w czasie pobytu w przedszkolu, nauczyciel ma obowiązek poinformować o tym rodzica, a rodzic ma obowiązek odebrać dziecko z przedszkola!