Dzień Rodziny w poszczególnych grupach

Dzień Dziecka 01.06.2022r

BADANIE WAD POSTAWY W RAMACH REALIZACJI PROGRAMU PRZEDSZKOLE PROMUJĄCE ZDROWIE

COVID -19 W PRZEDSZKOLU

UWAGA – OWSIKI !!!!! 

 

 

Andrzejki w przedszkolu

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE MIĘDZY PRZEDSZKOLNYM

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO- POLSKIE SYMBOLE NARODOWE

Przedszkole Miejskie nr 20 im. Przyjaciół Przyrody serdecznie zaprasza do udziału w konkursie plastycznym pt. „Polskie symbole narodowe.”

 

Przesiewowe badanie wzroku 6-latków

Szanowni Rodzice,

w dniach 19  i 26.10.2021r. w godzinach 8:15 – 12:15 odbędzie się w naszym przedszkolu przesiewowe badanie wzroku dzieci sześcioletnich. Badanie zostanie przeprowadzone przez pracownika Poradni Psychologiczno Pedagogicznej.

Prosimy, by w te dwa dni dzieci były przyprowadzone do godziny 8:00.

z

WAŻNY KOMUNIKAT!!!

 

 

WSZAWICA- ulotka informacyjna (kliknij na żółte pole i zapoznaj się)
Drodzy Rodzice! Ze względu na zgłoszenie przypadku wystąpienia wszawicy w naszym przedszkolu, prosimy o systematyczne sprawdzanie czystości skóry głowy i włosów u dzieci. W przypadku podejrzenia zakażenia wszawicą, należy o tym zawiadomić nauczyciela oraz podjąć wszystkie czynności prowadzące do likwidacji choroby.Zachęcamy do zapoznania się z zamieszczoną powyżej informacją na temat wszawicy.
APEL DO RODZICÓW!!!

DRODZY RODZICE.

Placówki oświatowe są zobowiązane do zapewniania wszystkim dzieciom bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki. Za bezpieczny pobyt dziecka w przedszkolu nie można uznać pobytu w obecności dzieci chorych.W związku z tym, że w ostatnim czasie znacznie nasiliły się zachorowania dzieci (również pierwsze przypadki „bostonki”), apelujemy do rodziców o nieprzyprowadzanie chorych dzieci do przedszkola. Informujemy, że dzieci z widocznymi objawami chorobowymi w danym dniu, nie zostaną wpuszczone do przedszkola. Jeżeli dziecko źle się poczuje w czasie pobytu w przedszkolu, nauczyciel ma obowiązek poinformować o tym rodzica, a rodzic ma obowiązek odebrać dziecko z przedszkola!