UWAGA! Przypadki chorób zakaźnych.

Mononukleoza i szkarlatyna

Zebrania z rodzicami - luty 2023 r.

Dzień Babci i Dziadka w poszczególnych grupach

Kiermasz bożonarodzeniowy

Pierczniczkowe szaleństwo

Zebrania z rodzicami wrzesień 2022 r.

WSZAWICA- ulotka informacyjna (kliknij na żółte pole i zapoznaj się)
Drodzy Rodzice! Ze względu na zgłoszenie przypadku wystąpienia wszawicy w naszym przedszkolu, prosimy o systematyczne sprawdzanie czystości skóry głowy i włosów u dzieci. W przypadku podejrzenia zakażenia wszawicą, należy o tym zawiadomić nauczyciela oraz podjąć wszystkie czynności prowadzące do likwidacji choroby.Zachęcamy do zapoznania się z zamieszczoną powyżej informacją na temat wszawicy.
APEL DO RODZICÓW!!!

DRODZY RODZICE.

Placówki oświatowe są zobowiązane do zapewniania wszystkim dzieciom bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki. Za bezpieczny pobyt dziecka w przedszkolu nie można uznać pobytu w obecności dzieci chorych.W związku z tym, że w ostatnim czasie znacznie nasiliły się zachorowania dzieci (również pierwsze przypadki „bostonki”), apelujemy do rodziców o nieprzyprowadzanie chorych dzieci do przedszkola. Informujemy, że dzieci z widocznymi objawami chorobowymi w danym dniu, nie zostaną wpuszczone do przedszkola. Jeżeli dziecko źle się poczuje w czasie pobytu w przedszkolu, nauczyciel ma obowiązek poinformować o tym rodzica, a rodzic ma obowiązek odebrać dziecko z przedszkola!