CZAS PRACY PRZEDSZKOLA W ROKU SZKOLNYM 2022-2023

Przedszkole Miejskie 20 im. Przyjaciół Przyrody – odziały VII-VIII, przy SP nr 20 ul. Szarych Szeregów 7:

06:30 – 16:00

Przedszkole Miejskie 20 im. Przyjaciół Przyrody – odziały I-VI, przy ul. Walczaka 47:

06:30 – 16:30

Godziny pracy poszczególnych oddziałów:

Grupa I Jeżyki

08:00 – 15:30

Grupa II Krasnale

07:30 – 16:00

Grupa III Sówki

07:30 – 15:00

Grupa IV Smerfy

06:30 – 16:30

Grupa V Muchomorki

07:00 – 16:00

Grupa VI Słoneczka

07:00 – 16:00