ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE UZDOLNIENIA I ZAINTERESOWANIA

Prowadząca: Sandra Gronowska

ROZTAŃCZONE PRZEDSZKOLAKI

Zajęcia przeznaczone są dla dzieci przejawiających zainteresowania i uzdolnienia taneczne, które tworzą zespół – kółko taneczne „Roztańczone przedszkolaki”. Głównym celem zajęć jest przede wszystkim nabywanie umiejętności wykonywania podstawowych kroków i figur tanecznych, wyrabianie poczucia rytmu i słuchu itp.

Zajęcia odbywają się raz w tygodniu – ŚR 11:00-12:00

GWIAZDECZKI

Zajęcia przeznaczone są dla dzieci przejawiających zainteresowania i uzdolnienia muzyczno- wokalne, które tworzą zespół – kółka muzycznego „Gwiazdeczki”. Głównym celem zajęć jest  wyrabianie poczucia rytmu i słuchu,  rozwijanie wrażliwości estetycznej i  aktywności twórczej, kształtowanie umiejętności współdziałania w grupie, rozwijanie pamięci, uwagi.

Zajęcia odbywają się raz w tygodniu ŚR-12:00-13:00