POMOC PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNA

System oświaty zapewnia dzieciom i młodzieży możliwość korzystania z pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Realizacja zajęć z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej jest jedną z podstawowych form działalności dydaktyczno-wychowawczej przedszkola, szkoły i placówki.

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana dzieciom i młodzieży w przedszkolu, szkole i placówce polega na:

-rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dzieci i uczniów, jak również czynników środowiskowych wpływających na ich funkcjonowanie w przedszkolu, szkole i placówce,

-zaspokajaniu potrzeb rozwojowych i edukacyjnych uczniów.

Celem w celu wspierania potencjału rozwojowego i stwarzania warunków do jego aktywnego i pełnego uczestnictwa w życiu przedszkola, szkoły i placówki oraz w środowisku społecznym. Udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej jest istotną częścią pracy każdego nauczyciela

FORMY UDZIELANEJ POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ

ZAJĘCIA Z PEDAGOGIEM SPECJALNYM I PSYCHOLOGIEM

Prowadząca:

  • Ewa Kalitka (pedagog specjalny)
  • Marta Michalska (psycholog)

 Godziny dostępności:

PEDAGOG SPECJALNY- 7:30-8:30 – środa

PSYCHOLOG- 7:30-8:30 poniedziałek- co dwa tygodnie

ZAJĘCIA SPECJALISTYCZNE- KOREKCYJNO- KOMPENSACYJNE

Prowadząca:

  • Natalia Kuszwara (terapeuta pedagogiczny PM20 przy SP20)
  • Sandra Wawer (terapeuta pedagogiczny)

Godziny dostępności:

S.Wawer-PN 16:00-17:00

N.Kuszwara-WT 16:00-17:00

ZAJĘCIA SPECJALISTYCZNE- LOGOPEDIA

Prowadząca:

  • Monika Błaszczyk  (logopeda)

Godziny dostępności:

CZW- 16:00-17:00

ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE UZDOLNIENIA

Prowadząca:

  • Joanna Dobak – „Mały Teatr”
  • Marta Nowakowska- „Eko- artysta

Godziny dostępności:

PT- 13:00-14:00

ZAJĘCIA SPECJALISTYCZNE: ROZWIJAJĄCE KOMPETENCJE EMOCJONALNO- SPOŁECZNE

Prowadząca:

  • Marta Michalska (psycholog)

Godziny dostępności:

PN- co dwa tyg. 8:00-9:00