W miesiącu październiku rozpoczęliśmy pierwszy z czterech projektów edukacyjnych pt. Drzewo (Drewno) realizowany na podstawie innowacyjnego programu edukacyjnego TABLIT. Przez cztery tygodnie poszerzaliśmy swoją wiedzę na temat lasu i wynikających z niego korzyści, drewna oraz produktów jego przetwarzania.

Dowiedzieliśmy się, że:
• las jest blokadą dla zanieczyszczeń oraz że produkuje czyste powietrze;
• las jest doskonałym miejscem do odpoczynku;
• pozostawianie śmieci w lesie może spowodować pożar;
• drewno powstaje ze ściętych drzew, a można z niego zbudować różne wartościowe i przydatne na co dzień rzeczy;
• z drewna robi się papier w wytwórni papieru

Na początku projektu stworzyliśmy siatkę pytań, dzieci zastanawiały się, czego chciałyby dowiedzieć się na temat lasu. W Centrum Badawczym badaliśmy papier i drewno oraz tworzyliśmy z tych materiałów ciekawe przedmioty. Poznaliśmy nowe słowa, które zapisywaliśmy na beczce słów. Samodzielnie wykonaliśmy masę papierową i papier czerpany oraz poznaliśmy tajniki ich  produkcji. Poznaliśmy również pracę stolarza,  dowiedzieliśmy się, jak wygląda drewno pochodzące z różnych drzew oraz co możemy z niego zrobić. Część zajęć realizowaliśmy przy użyciu materiałów edukacyjnych na tablicy multimedialnej.

Podczas wydarzenia kulminacyjnego, które odbędzie się w piątek 28.10.22 pokażemy rodzicom wystawkę, na której będą własnoręcznie wykonane przez dzieci naczynia z masy papierowej oraz papieru czerpanego.