Tydzień ekologiczny w przedszkolu był czasem kształtowania wrażliwości dziecka na piękno natury. Każdego dnia dzieci doświadczają, jak o nią dbać: oszczędzając wodę, segregując śmieci, czy sadząc rośliny. Zdobyta wiedza wyposaży przedszkolaki do świadomego i zrównoważonego budowania swojej przyszłości. W tym tygodniu cała społeczność przedszkolna przyczyniła się do aktywnego dbania o środowisko. Biletem wstępu do przedszkola było dostarczenie surowców wtórnych: gazet, nakrętek i baterii.  Super zabawą dla Żabek było własnoręczne wykonanie EKO ZABAWKI. Wykorzystały zgromadzone surowce, z których powstały kreatywne zabawki.