RAMOWY ROZKŁAD DNIA
 • 6.30 – 8.15     Schodzenie się dzieci, zabawy swobodne służące realizacji    własnych pomysłów: manipulacyjne, konstrukcyjne, tematyczne itp., praca indywidualna z dzieckiem w małych zespołach,

 • 8.15 – 8.30     Zabawa ruchowa (3-4 latki), ćwiczenia poranne(5-6 latki), czynności porządkowo –gospodarcze,
 • 8.30 – 9.00      Przygotowanie do śniadania, I śniadanie, czynności porządkowe i  higieniczne
 • 9.00 -10.00     Zintegrowana działalność edukacyjna w oparciu o podstawę programową oraz wybrany program wychowania przedszkolnego,  dzieci 5-6 letnie uczestniczą w 2 zajęciach, dzieci 3-4 letnie    uczestniczą w 1 zajęciu oraz zabawach swobodnych przy  niewielkim udziale nauczyciel.
 • 10.00 -10.45  Zabawy dowolne w sali lub na powietrzu, spacery, obserwacje      przyrodnicze, gry i zabawy, prace gospodarcze, porządkowe.
 • 10.45 – 11.00  Przygotowanie do śniadania, , czynności samoobsługowe i  higieniczne.

 • 11.00 –11.15   II śniadanie
 • 11.15-11.30    Kształtowanie zachowań prozdrowotnych- mycie zębów
 • 11.30- 11.45   Relaksacja, wyciszenie za pomocą różnych technik relaksacji.
 • 11.45- 12.30   Zabawy dowolne wynikające z własnej aktywności dzieci:  konstrukcyjno – techniczne, tematyczne, twórcze, ruchowe w sali lub w ogrodzie przedszkolnym. Tworzenie okazji do obserwowania, eksperymentowania i odkrywania, rozwijanie indywidualnych zdolności i  zainteresowań dzieci.
 • 11.30 – 13.15    Dzieci 3 letnie odpoczynek/ leżakowanie
 • 12.30 – 13.15   Indywidualne wspomaganie rozwoju: zabawy i ćwiczenia  stymulujące,wyrównawcze, ogólnorozwojowe  (rozwijające percepcję wzrokową, słuchową, grafomotorykę, fonetykę) zajęcia wspierające zainteresowania  dzieci, zabawa  ruchowa.
 • 13.15 – 13.30  Czynności porządkowe, higieniczne, przygotowanie do obiadu.
 • 13.30 – 14.00  Obiad
 • 14.00-14.15    Zabawy relaksacyjne .
 • 14.15 – 16.30   Rozchodzenie się dzieci. Zabawy podejmowane z inicjatywy dzieci lub nauczyciela, zabawy i gry dydaktyczne utrwalające nabyte umiejętności i wiedzę, praca indywidualna, zabaw swobodne służące  realizacji własnych pomysłów, omówienie z dziećmi wydarzeń dni
Podstawa programowa wychowania przedszkolnego realizowana jest w ciągu całego dnia pobytu dziecka w przedszkolu.