MISJA PRZEDSZKOLA

Nasze przedszkole zapewnia wszechstronny, bezpieczny rozwój wszystkim swoim wychowankom.

Propagujemy pogodne, radosne dzieciństwo, gdzie nauka wydaje się zabawą, zabawa   jest przyjemnością. Gdzie każdy chce być przyjacielem przyrody, poznawać jej piękno i działać na rzecz jej ochrony.

Stwarzamy sytuacje do bezpośredniego kontaktu z przyrodą, stanowiącego źródło doznań i przeżyć naszych wychowanków, przez co od najmłodszych lat staramy się ukształtować w świadomości naszych podopiecznych miłość do przyrody i zachowania proekologiczne.

Dajemy dzieciom możliwość :

 • Samorealizacji
 • Doświadczania
 • Odkrywania
 • Eksperymentowania
 • Pracy z innymi
 • Kreatywnego myślenia
 • Działania
 • Uczestniczenia w ciekawych zajęciach
 • Zapewniamy kompetentnych nauczycieli.
 • Dbamy o dobre stosunki międzyludzkie, dobrą komunikację.
 • Stoimy na straży poszanowania przyrody i troski o najbliższe środowisko.
 • Pomagamy sobie i szanujemy się nawzajem.

WIZJA PRZEDSZKOLA

 • Przedszkole jest placówką nowoczesną przygotowującą dzieci do podjęcia nauki w szkole, nastawionych na osiągnięcie sukcesu.

 • Przedszkole jest przyjazne środowisku, stoi na strazy poszanowania przyrody i troski o najbliższe środowisko.

 • Program przedszkola ukierunkowany jest na dziecko, jego potrzeby, umożliwia mu wszechstronny rozwój osobowości.

 • Rodzice są współtwórcami życia przedszkola.

 • Nad rozwojem dzieci czuwa wykwalifikowana, kompetentna, zaangażowana i odpowiedzialna kadra pedagogiczna, stosująca innowacyjne metody pracy.

 • Dzieci korzystają z nowoczesnych pomocy dydaktycznych, rozwijają swoje zainteresowania, działają aktywnymi metodami.

 • Przedszkole jest nowocześnie administrowane i zarządzane.