Nasze przedszkole zapewnia wszechstronny, bezpieczny rozwój wszystkim swoim wychowankom.

Propagujemy pogodne, radosne dzieciństwo, gdzie nauka wydaje się zabawą, zabawa jest przyjemnością. Gdzie każdy chce być przyjacielem przyrody, poznawać jej piękno i działać na rzecz jej ochrony.

Stwarzamy sytuacje do bezpośredniego kontaktu z przyrodą, stanowiącego źródło doznań i przeżyć naszych wychowanków, przez co od najmłodszych lat staramy się ukształtować w świadomości naszych podopiecznych miłość do przyrody i zachowania proekologiczne.

Dajemy dzieciom możliwość :

Samorealizacji

Doświadczania

Odkrywania

Eksperymentowania

Pracy z innymi

Kreatywnego myślenia

Działania

Uczestniczenia w ciekawych zajęciach

Zapewniamy kompetentnych nauczycieli.

Dbamy o dobre stosunki międzyludzkie, dobrą komunikację.

Stoimy na straży poszanowania przyrody i troski o najbliższe środowisko.

Pomagamy sobie i szanujemy się nawzajem.

  • Przedszkole jest placówką nowoczesną przygotowującą dzieci do podjęcia nauki w szkole, nastawionych na osiągnięcie sukcesu.

  • Przedszkole jest przyjazne środowisku, stoi na strazy poszanowania przyrody i troski o najbliższe środowisko.

  • Program przedszkola ukierunkowany jest na dziecko, jego potrzeby, umożliwia mu wszechstronny rozwój osobowości.

  • Rodzice są współtwórcami życia przedszkola.

  • Nad rozwojem dzieci czuwa wykwalifikowana, kompetentna, zaangażowana i odpowiedzialna kadra pedagogiczna, stosująca innowacyjne metody pracy.

  • Dzieci korzystają z nowoczesnych pomocy dydaktycznych, rozwijają swoje zainteresowania, działają aktywnymi metodami.

  • Przedszkole jest nowocześnie administrowane i zarządzane.