INFORMACJE DOTYCZĄCE WYNIKÓW NABORU

Wyniki postępowania rekrutacyjnego zostaną podane do publicznej  wiadomościw formie list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych dnia                                                              8 kwietnia 2022r. o godz. 12.00.

Listy będą wywieszone w przedsionku przedszkola.