INFORMACJE DOTYCZĄCE WYNIKÓW NABORU

Wyniki postępowania rekrutacyjnego zostaną podane do publicznej  wiadomościw formie list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych dnia                                                              13 kwietnia 2023r. o godz. 12.00.

Listy będą wywieszone w przedsionku przedszkola.