TERMINY PRZYJMOWANIA WNIOSKÓW O PRZYJĘCIE KANDYDATA DO PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 20

NA ROK SZK. 2023-2024

PONIEDZIAŁEK: od 6:30 do 11:00

WTOREK: od 12:00 do 16:30

ŚRODA: od 12:00 do 15:00

CZWARTEK: od 12:00 do 16:00

PIĄTEK: od 7:30 do 11:30

 ADAPTACJA DZIECKA W PRZEDSZKOLU.

Cenne informacje dla rodziców dzieci nowo przyjętych do przedszkola