ZEBRANIE ORGANIZACYJNE DLA RODZICÓW DZIECI NOWOPRZYJĘTYCH

Serdecznie zapraszamy Rodziców dzieci przyjętych do przedszkola na rok szkolny 2022/2023 na pierwsze zebranie organizacyjne, które odbędzie się 29.06.2022 r. o godzinie 16.30 w Przedszkolu Miejskim nr 20 na ul. Walczaka 47

 ADAPTACJA DZIECKA W PRZEDSZKOLU.

Cenne informacje dla rodziców dzieci nowo przyjętych do przedszkola